• '99.
  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenoga obilježava brutalno ubojstvo triju aktivistica, sestara Mirabal u Dominikanskoj Republici. Od 1999. godine, UN su i službeno priznali ovaj dan.
 • Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj su ubijene 72 žene od strane partnera, bivših partnera i bliskih muških osoba.
 • 88
  Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji.
 • 14
  Godišnje u Hrvatskoj od 11 do 14 žena ubijene su od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku ili u krvnom srodstvu.

O projektu

EU PROJEKT: Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama

(Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women)

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nositeljica je europskog projekta 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', u ukupnoj vrijednosti od 427. 762,27 EUR koji se provodi u razdoblju od 1. travnja 2017. do 30. rujna 2019. godine i koji se bavi ulogom policije, pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida. 

Projekt ima za cilj identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama. Također, podizanje svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji bitni su segmenti ovog projekta. U fokusu jest i zagovaranje efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama.  Kroz rad s predstavnicima medija i analize medijskih sadržaja nastat će Medijski kodeks, vodič za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama. Kroz projekt osigurat će se pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja. 

Projekt se provodi u suradnji s partnericom nevladinom organizacijom Ženska soba - Centar za seksualna prava, a pridruženi partneri jesu Pravosudna akademija, Policijska akademija i Hrvatsko novinarsko društvo.

Faze projekta

 • Analiza sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida – istraživanja sudskih presuda na prekršajnim i kaznenim sudovima u RH
 • Edukacija i osvještavanje – radionice i seminari za policijske službenike, suce i sutkinje prekršajnih i kaznenih sudova te državne odvjetnike/ice; sistematično informiranje predstavnika/ica medija 
 • Analiza medijskog izvještavanja u slučajevima nasilja prema ženama i femicida – identifikacija problematičnih medijskih praksi 
 • Edukacija medijskih radnica i radnika 
 • Medijski kodeks – priručnik za profesionalno i senzibilno izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu, koji će nastati u suradnju s medijskim profesionalcima i profesionalkama
 • Pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja – ojačati institucionalnu potporu žrtvama nasilja


Ciljevi projekta:

 • identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama. 
 • podizati svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji 
 • zagovarati efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama.  
 • analizirati 'krhke karike' sustava: od policijskih službenika koji se prvi kontakt sa žrtvom, preko državnih odvjetnika koji su odgovorni za pravno klasificiranje i progon takve vrste zločina, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama
 • kroz rad s predstavnicima/ama medija i analize medijskih sadržaja osmisliti i proizvesti Medijski kodeks, vodič za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama. 
 • osnažiti institucionalnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.


Projekt se sastoji od: 


Osobe koje profitiraju od projekta:

 • Pravosudna tijela: suci/kinje kaznenih i prekršajnih sudova, državni/e odvjetnici/e: 180
 • Policijski/e službenici/e: 160
 • Predstavnici/e medija: 83
 • Žene žrtve nasilja: 250
 • Javnost


Projektne aktivnosti:

Empirijska analiza presuda na prekršajnim i kaznenim sudovima
Empirijskim istraživanjima slučajeva na kaznenim i prekršajnim sudovima identificirat će se glavne barijere u pravosudnom sustavu koje onemogućavaju žrtvi da pristupi i postigne pravnu zaštitu.

Stručna analiza presuda na prekršajnim i kaznenim sudovima
Opsežnijom kvalitativnom analizom, koju će provesti eminentni pravni stručnjak ili stručnjakinja, analizirat će se način na koji pravosuđe tretira žrtve tijekom sudskog postupka, kao i izostanak rodne dimenzije kada se radi o slučajevima nasilja prema ženama. U centru analize bit će problematični aspekti sudskog postupka koje je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova već ranije uočila kroz pojedinačne pritužbe i ranija istraživanja.

Treninzi za suce i sutkinje prekršajnih i kaznenih sudova te državne odvjetnike i odvjetnice
U suradnji s Pravosudnom akademijom održat će se treninzi za suce i sutkinje kaznenih sudova, za suce i sutkinje prekršajnih sudova i državne odvjetnike/ce. Nastojat će im se ukazati na postojeće pravosudne prakse koje djeluju nauštrb žrtve, od problematične klasifikacije nasilnog čina preko tretiranja žrtava tijekom sudskog postupka do neadekvatnog sankcioniranja počinitelja. Osim edukacije sudaca i sutkinja te državnih odvjetnika/ica, krajnji cilj je osmisliti trening koji će se implementirati u standardni plan i program Pravosudne akademije, gdje će se izvoditi nakon završetka projekta.

Medijske analize
Kontinuiranom analizom medija nastojat će se ukazati na problematične aspekte izvještavanja o femicidu i nasilju prema ženama: senzacionalizam, sekundarna viktimizacija žrtve, fokusiranje na osobne odnose žrtve i opravdavanje nasilnika. U suradnji s medijskim profesionalcima/kama i Hrvatskim novinarskim društvom, nastat će Medijski kodeks koji će služiti kao vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama. Medijski vodič fokusirat će se na edukaciju novinara i novinarki, urednika i urednica kako adekvatno izabrati informacije koje će plasirati u javnost kada je riječ o slučajevima nasilja prema ženama i femicidu. Medijski kodeks razvit će se kroz precizno definiran proces koji sadrži nekoliko faza. Temeljem prethodno provedenih analiza, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom izradit će skicu Kodeksa, koju će unaprijediti kroz rad s novinarima i novinarkama te urednicima i urednicama. Zatim će se u raspravu o Kodeksu uključiti javnost sa svojim komentarima, kritikama i prijedlozima. U završnoj fazi ove projektne aktivnosti organizirat će se konferencija za medijske profesionalce i profesionalke, čiji će zaključci biti uvršteni u finalnu verziju Medijskog kodeksa. Kodeks će biti dostupan i u tiskanoj i u digitalnoj verziji.

Edukacija za predstavnike/ce relevantnih institucija o problemu suzbijanja nasilja nad ženama
Tim Ženske sobe će u suradnji s nositeljicom projekta te pridruženim suradnicima održati četiri jednodnevne edukacije za predstavnike organizacija civilnog društva, policije, zdravstva, centara za socijalnu skrb, Državnih odvjetništva i sudstva u regionalnim središtima Republike Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek). Plan i program edukacije tim Ženske sobe već je razvio te je tako predviđeno da će se obrađivati sljedeće teme: nasilje nad ženama (osnovni oblici, rasprostranjenost, indikatori koji mogu ukazivati na nasilje, posljedice preživljenog nasilja), femicid - faktori rizika, ukazivanje na međusobnu povezanost određenih oblika nasilja u obitelji femicida), specifičnosti u radu sa žrtvama nasilja, stručna podrška žrtvama vezano uz prijavu nasilja i poboljšanja uvjeta pristupa pravdi, uloga Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Na svakom treningu prisustvovat će 40 sudionika što ukupno čini 160 dok se trenerski tim sastoji od 5 osoba: članice Ženske sobe (2), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sutkinja Visokog prekršajnog suda, predstavnica Policijske akademije te gošća predavačice sa zemljopisnog područja gdje se edukacija održava. Također, uz dvije članice Ženske sobe koje će voditi edukaciju sudjelovat će još jedna članica zadužena za logističku podršku. Ženska soba će prijaviti plan edukacije nadležnim komorama u cilju osiguravanja bodovanja sudjelovanja (primjerice Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora socijalnih radnika i slično). Završno, cilj edukacija je osvještavanje sudionika/ca o problemu nasilja nad ženama, važnosti međusektorske suradnje u zaštiti žrtava te o važnosti podrške žrtvama u postupku prijave i procesuiranja nasilja.

Analiza sadržaja medijskog izvještavanja o femicidu
Kako bi se suzbijanju problematike nasilja nad ženama pristupilo sistematično i na svim razinama, provesti će se analiza sadržaja medijskog izvještavanja o femicidu od strane partnera/ice ili bliskog člana/ice obitelji unatrag 5 godina u Republici Hrvatskoj (01.01.2012. – 31.12.2016.). Cilj provedbe analize je ukazati na brojne predrasude, stereotipe koji egzistiraju i u medijima čime se indirektno odašilje poruka široj javnosti o toleranciji na nasilje odnosno o prebacivanju odgovornosti za nasilja na žrtvu. Stavljanjem fokusa na žrtvu a ne na počinitelja, problem nasilja se minimalizira. Tim Ženske sobe će u kontaktu s nadležnim odjelom Ministarstva unutarnjih poslova utvrditi točan broj ubijenih žena (ujedno će se i odrediti vremenski period počinjenja kaznenog djela što će znatno olakšati pretragu medijskog sadržaja). Analiza medijskog sadržaja obuhvatit će 3 tiskana medija, točnije dnevne novine – Jutarnji list, Večernji list i Slobodna Dalmacija. Spomenute tiskovine odabrane su na temelju čitanosti i dnevne tiraže. Osim što će analiza biti kvantitativna (odrediti broj članaka o kaznenim djelima ubojstava žena) ona će biti i kvalitativna odnosno analizirat će se sam sadržaj članka (ključne riječi, rečenice, slike, ostali pisani, zvučni ili slikovni zapisi). Analiza će pružiti objektivan, kvantitativan i kvalitativan te opravdan opis sadržaja. U provedbi analize sudjelovat će tim Ženske sobe, predstavnik/ca Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te vanjska stručnjakinja/istraživačica s dugogodišnjim iskustvom u provedbi sličnih analiza/istraživanja. Rezultati istraživanja poslužit će kao platforma za unaprjeđenje zaštite prava žena žrtava nasilja te će biti prezentirane na edukacijama za predstavnike/ce medija ali i na zasebnom okruglom stolu kako bi se osigurala nužna medijska vidljivost, ne samog projekta već problematike kojom se bavi. Nadalje, rezultati istraživanja bit će jedan od ključnih segmenata za razvoj smjernica o načinu izvještavanja o problematici nasilja nad ženama.

Izrada i distribucija publikacije s rezultatima analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena u RH
Tim koji će sudjelovati u provedbi same analize medijskog sadržaja o ubojstvima žena ujedno će razviti i zasebnu publikaciju s rezultatima analize ali ujedno i sa zaključcima proizašlima iz iste. Publikacije će biti objavljena na web stranicama nositeljice projekta, web stranici kreiranoj za sam projekt, web stranici Ženske sobe te na profilima/kanalima društvenih mreža Ženske sobe a sve u svrhu osiguravanja dostupnosti informacija široj javnosti s naglaskom na predstavnike/ce medija. Publikacija će se sadržavati 32 stranice rezultata istraživanja koji će biti prikazani kako tekstualno tako i grafički te će biti tiskana u 250 primjeraka. Publikacija je prvenstveno namijenjena predstavnicima/cama medija te nadležnim institucijama i tijelima, organizacijama civilnog društva te javnosti općenito.

Razvoj i snimanje kratkog dokumentarnog filma
Tim Ženske sobe razviti će i snimiti kratak dokumentarni film o pozitivnim primjerima izvještavanja kao i o neprihvatljivim načinima izvještavanja. Rezultati analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena u RH poslužit će kao smjernice za razvoj samog dokumentarnog film na temelju kojih će Ženska soba razviti scenarij, odabrati govornike/ce, osmisliti željenu formu i slično. Ideja je da kratak film prikazuje nekoliko relevantnih govornika/ca za temu nasilja nad ženama, femicida i medijskog rada u Hrvatskoj, s naglaskom na izvještavanje o nasilju nad ženama. Govornici/e bi bili, prije svega Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sutkinje Županijskog i/ili Prekršajnog suda, službenici/e Ministarstva unutarnjih poslova, novinar/ka s dugogodišnjim profesionalnim iskustvom i predstavnica/i organizacije civilnog društva koja radi na pružanju pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja. Film će biti prikazivan na aktivnostima predviđenima projektom ali i svim budućim edukativnim aktivnostima nositelja projekta kako i partnera. Također će biti dostupan na web stranicama nositeljice projekta i partnera, na društvenim mrežama te na web stranici kreiranoj specifično za ovaj projekt. Njegovo premijerno prikazivanje bit će na okruglom stolu povodom promocije rezultata analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena u RH.

Organizacija okruglog stola u cilju promocije publikacije, rezultata istraživanja i kratkog dokumentarnog filma
Ženska sobe organizirat će i održati okrugli stol s ciljem promocije publikacije s rezultatima analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena u RH na kojem će ujedno biti premijerno prikazan kratak dokumentarni film. Dokumentarni film poslužit će kao uvod u diskusiju o načinima medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama, odnosno o ubojstvima žena. Očekuje se kako će na okruglom stolu sudjelovati najmanje 40 predstavnika/ca relevantnih institucija i tijela (policija, zdravstvo, centri za socijalnu skrb, Državno odvjetništvo, sudstvo, ostale relevantne institucije poput Ureda za ravnopravnost spolova) i organizacija civilnog društva. Govornice/i na okruglom stolu bit će članice Ženske sobe, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva te predstavnik medija. Okrugli stol odnosno rezultati analize medijskog sadržaja o ubojstvima žena bit će popraćeni najmanje 20 puta u različitim medijima (tiskani mediji, televizijske kuće, radio emisije, Internet portali).

Sustavno informiranje predstavnika/ca medija i ostalih relevantnih aktera o problematici nasilja nad ženama
Na web stranici koje će se kreirati specifično za potrebe projekta, postojat će poveznica na dio namijenjen primarno predstavnicima/cama medija kako bi se osigurala kontinuirana i sustavna edukacija istih o problematici nasilja nad ženama. Kako bi se pridonijelo kvalitetnom, objektivnom i relevantnom izvještavanju o problematici nasilja nad ženama, na web stranici bit će dostupni sljedeći podaci: a) važne izmjene vezane uz suzbijanje nasilja nad ženama (promjene zakona, javnih politika), b) najave relevantnih događaja u okviru projekta (uključujući najave za medije, izjave za medije i slično), c) statistički podaci o broju slučajeva nasilja u obitelji, seksualnog nasilja i femicida, d) rezultati istraživanja analize sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena, uključujući publikaciju te kratak dokumentarni film. Edukacija predstavnika/ce medija o načinima izvještavanja o problemu nasilja nad ženama Unutar vremenskog perioda provedbe projekta, Ženska soba će u suradnji s nositeljicom projekta te pridruženim suradnicima organizirati i održati dvije dvodnevne edukacije za novinare/ke različitih medija (tiskani mediji, Internet portali, radio postaje i televizijske kuće). Edukacije će se održati nakon provedbe analize sadržaja medijskog izvještavanja te nakon izdavanja publikacije s rezultatima analize. Na svakoj edukaciji sudjelovat će ukupno 21 sudionik/ca, što uključuje predstavnike/ce medija (12), organizacija civilnog društva (5) i institucija (4). Kako bi se osigurao planiran broj predstavnika/ca medija na edukaciji, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova održat će sastanak sa urednicima/cama medijskih kuća u cilju prezentacije projekta, njegovih ciljeva te promocije same edukacije (1 sastanak, najmanje 5 urednika/ca različitih medijskih kuća). Trenerski tim sastojat će se od 2 članice Ženske sobe, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ili predstavnika/ce Ureda Pravobraniteljice, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, sutkinja Visokog prekršajnog suda i predstavnica organizacije civilnog društva koja se niz godinama bavi problematikom medijskog izvještavanja o temama vezanima za ženska ljudska prava. Predviđene teme treninga su: upoznavanje s rezultatima analize sadržaja medijskih izvještavanja o ubojstvima žena, problemi u načinu izvještavanja o rodno uvjetovanom nasilju (npr. potenciranje stereotipa, prebacivanje fokusa na ulogu i odgovornost žrtve, otkrivanje identiteta žrtava i slično) te razvoj prijedloga mjera za izradu Medijskog kodeksa o izvještavanju o nasilju nad ženama. Kako predstavnici/e medija nemaju nadležnu komoru koja dodjeljuje bodove po završenim edukacijama te se edukacija ne može verificirati na spomenut način, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Ženska soba, Hrvatsko novinarsko društvo dodijelit će svim sudionicima/cama potvrdu o završenoj edukaciji. Cilj edukacija je osvještavanje predstavnika/ca medija o problemu nasilja nad ženama s naglaskom na problem izvještavanja o slučajevima nasilja i o utjecaju takvog izvještavanja na život žrtve.