• '99.
    Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenoga obilježava brutalno ubojstvo triju aktivistica, sestara Mirabal u Dominikanskoj Republici. Od 1999. godine, UN su i službeno priznali ovaj dan.
  • Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj su ubijene 72 žene od strane partnera, bivših partnera i bliskih muških osoba.
  • 88
    Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji.
  • 14
    Godišnje u Hrvatskoj od 11 do 14 žena ubijene su od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku ili u krvnom srodstvu.

U Zagrebu održana edukacija za policijske službenike/ce o suzbijanju nasilja prema ženama

01.10.2019
U posljednjoj fazi provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Policijskom akademijom kao pridruženim partnerom, održala je u Policijskoj akademiji u Zagrebu prvu u nizu dvodnevnih edukacija za policijske službenike i službenice pod nazivom „Jačanje kapaciteta policijskih službenika i službenica u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“, s ciljem podizanja njihove svijesti o nasilju prema ženama i femicidu. U okviru edukacije, polaznicima/ama se obratila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je predstavila EU projekt kojeg je nositeljica, kao i iskustva i preporuke institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica je istaknula da poseban naglasak mora biti na pravovremenoj edukaciji i prevencijskim mehanizmima te da moramo vratiti povjerenje žrtava u rad državnih institucija kako bi se prepoznalo i adekvatno tretiralo nasilje prema ženama i nasilje u obitelji.

U uvodnom dijelu, načelnik Policijske akademije Dubravko Novak istaknuo je da je Policijska akademija prepoznala važnost problematike nasilja prema ženama te je u okviru ovog projekta iskazala podršku i suradnju kao pridruženi partner. „Policija se često prva susreće s počiniteljima i žrtvama nasilja i zbog toga je značajna karika u procesuiranju nasilja prema ženama. Upravo je zato kontinuirana edukacija nužna za što učinkovitije suzbijanje nasilja prema ženama“, naglasio je načelnik Novak.
Radionicu o što učinkovitijem prepoznavanju i kvalificiranju nasilja prema ženama kao prekršaja odnosno kaznenog djela održala je predstavnica Policijske akademije Suzana Kikić, predavačica na Visokoj policijskoj školi.
Preliminarne rezultate analiza prekršajnih i kaznenih presuda u slučajevima nasilja prema ženama predstavili su Nebojša Paunović i Kristijan Kevešević, savjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Poseban naglasak u okviru prvog dijela edukacije bio je na slučajevima i problematici dvostrukih uhićenja i procesuiranja, o čemu je predavanje održao doc.dr.sc. Marin Bonačić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U okviru drugog dijela edukacije, predavanje o policijskim službenicima kao počiniteljima nasilja u obitelji održao je voditelj Službe za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova Željko Kralj. S ciljem detaljnijeg upoznavanja sustava procesuiranja nasilja prema ženama, sudac Visokog prekršajnog suda Robert Završki predstavio je pravni okvir i politiku kažnjavanja nasilja prema ženama u praksi prekršajnih postupaka te naglasio standarde u procesuiranju nasilja prema ženama koje postavlja Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Na edukaciji su sudjelovali/e policijski/e službenici/e iz policijskih uprava: PU istarska, PU primorsko-goranska, PU zagrebačka, PU karlovačka, PU koprivničko-križevačka, PU sisačko- moslavačka, PU bjelovarsko-bilogorska i PU krapinsko-zagorska, koji/e su u dvodnevnoj raspravi istaknuli probleme s kojima se suočavaju prilikom postupanja u slučajevima nasilja prema ženama.


Iz medija:
HRT, Dnevnik 1, 30.9.2019.
Žene i mediji, 1.10.2019.