• '99.
    Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenoga obilježava brutalno ubojstvo triju aktivistica, sestara Mirabal u Dominikanskoj Republici. Od 1999. godine, UN su i službeno priznali ovaj dan.
  • Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj su ubijene 72 žene od strane partnera, bivših partnera i bliskih muških osoba.
  • 88
    Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji.
  • 14
    Godišnje u Hrvatskoj od 11 do 14 žena ubijene su od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku ili u krvnom srodstvu.

Sudjelovanje na konferenciji „10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj“

25.04.2019
Konferencijom „10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj“ u organizaciji Pučke pravobraniteljice i Kuće ljudskih prava u Kući Europe u Zagrebu obilježena je deseta godišnjica primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije. U prvoj panel diskusiji „Uloga pravobraniteljskih institucija u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije“, ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala je Mladenka Morović, voditeljica Službe za opće poslove Pravobraniteljice, koja je predstavila ulogu i praksu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije, glavne zaključke i preporuke Izvješća o radu za 2018. godinu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a istaknula je i uspješnu dugogodišnju suradnju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s uredom Pučke pravobraniteljice.
 
Predstavnica Pravobraniteljice je predstavila i dva aktualna EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ i „Jednaka prava- jednake plaće- jednake mirovine: Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj“ kojih je Pravobraniteljica nositeljica, koji imaju za cilj suzbijanje različitih oblika rodne diskriminacije, nasilja prema ženama i neravnopravnosti spolova. Uz predstavnicu Pravobraniteljice, u panel diskusiji sudjelovale su i zamjenica pučke pravobraniteljice, Tena Šimonović Einwalter, pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak te Tamás Kádár, zamjenik direktorice Equineta – Europske mreže tijela za jednakost.

Na konferenciji su se sudionicima/ama obratili/e i pučka pravobraniteljica Lora Vidović, njena zamjenica Tena Šimonović Einwalter, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb Ivan Novosel, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te bivša predsjednica Vlade, Jadranka Kosor.
U okviru panel diskusija raspravljalo se o iskustvima u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj, na lokalnoj i regionalnoj razini, a osobito o ulozi pravobraniteljskih institucija te o primjeni tog Zakona na sudovima. Među sudionicima/ama u raspravama sudjelovali/e su i predstavnici/e Europske mreže tijela za jednakost – Equinet-a, suci Ustavnog, Vrhovnog i Upravnog suda u Rijeci, predstavnici/e jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske i Europe, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizacija civilnog društva, novinari/ke, nezavisni/e stručnjaci/kinje i drugi/e.