• '99.
    Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenoga obilježava brutalno ubojstvo triju aktivistica, sestara Mirabal u Dominikanskoj Republici. Od 1999. godine, UN su i službeno priznali ovaj dan.
  • Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj su ubijene 72 žene od strane partnera, bivših partnera i bliskih muških osoba.
  • 88
    Muškarci čine 88,8% od prijavljenih počinitelja kaznenih djela nasilja u obitelji.
  • 14
    Godišnje u Hrvatskoj od 11 do 14 žena ubijene su od strane muškarca s kojim su bile u vezi ili braku ili u krvnom srodstvu.

Pravobraniteljica predstavila aktivnosti projekta VAWA u emisiji „Zagrebe, dobro jutro“ Z1 televizije

18.01.2019
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ u emisiji„Zagrebe, dobro jutro“ Z1 televizije. Pravobraniteljica je predstavila ciljeve projekta i faze provedbe kojima će se utjecati na suzbijanje nasilja prema ženama, a 2019. godina najznačajnija je godina za provedbu projekta u kojoj će se obuhvatiti čitav niz ciljanih skupina: od sudaca i sutkinja prekršajnih i kaznenih sudova, državnog odvjetništva i policijskih službenika/ca do medijskih djelatnika/ca te žena žrtava nasilja.

U sklopu projekta pravobraniteljica će objaviti i istraživanje „Stručna analiza pravomoćnih sudskih presuda za slučajeve nasilja počinjenog na štetu žena u razdoblju 2012.-2016“ koje će identificirati krhke karike u sustavu procesuiranja nasilja prema ženama te sastaviti preporuke kako bi se eliminirali nedostatci i izbjegla stigmatizacija i dvostruka viktimizacija žrtava. Pravobraniteljica je predstavila je i određene podatke analiziranjem 804 prekršajnih i 470 kaznenih presuda općinskih i županijskih sudova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Puli, Vukovaru, Karlovcu i ostalim gradovima. „Završna faza, kojom ćemo se baviti ove godine, je održati najmanje 9 edukacija s policijom, pravosudnim tijelima odnosno sucima i sutkinjama državnim odvjetništvom, temeljem analize pa ćemo vidjeti u konačnici koji su primjeri dobre, a koji su primjeri loše prakse i kako unaprijediti sudsku praksu i pristup stručnih osoba u procesuiranju počinitelja te prepoznavanja rodno uvjetovanog nasilja te osigurati sigurnost i zaštitu žrtve bez dodatne viktimizacije.“ istkanula je pravobraniteljica Ljubičić.

Tijekom provedbe projekta kontinuirano se radi na jačanju međuinstitucionalne suradnje u pogledu promjene sustava borbe protiv nasilja prema ženama, kao jednom od elemenata održivosti. Diseminirajući zabrinjavajuće podatke o nasilju prema ženama i upozoravajući na njego tretman u društvu, Pravobraniteljica svakodnevno stvara i jača koaliciju svih onih institucija, organizacija i pojedinaca koji ovu zabrinjavajuću statistiku žele promijeniti. Pravobraniteljica je početkom godine okončala proces rasprave s medijskim djelatnicima/ cama o nacrtu Medijskog kodeksa, temeljem čijih komentara će pravobraniteljica izraditi vodič sa smjernicama za senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu.

Uz pravobraniteljicu, aktivnosti partnerske organizacije na projektu predstavila je i Maja Mamula, koordinatorica organizacije Ženska soba- centar za seksualna prava koja je predstavila ulogu Ženske sobe kao partnerice u provedbi projekta, dokumentarni film u izradi te važnost educiranja svih dionika u procesu suzbijanja nasilja prema ženama.